Wszczepienie endoprotezy jest jednym z najbardziej inwazyjnych zabiegów chirurgii ortopedycznej wykonywanych na pacjentach, Polega na usunięciu (wycięciu) fragmentów kości pacjenta i zastąpieniu ich implantami wykonanymi z biomateriału – najczęściej tytanu bądź też stali chirurgicznej z elementami polimerowymi lub ceramicznymi. Każdorazowo po przeprowadzeniu takiego zabiegu konieczna jest rehabilitacja w celu odzyskania przez operowaną osobę sprawności ruchowej. Jak wygląda ten proces?

Rehabilitacja w szpitalu

O rozpoczęciu rehabilitacji decyduje lekarz prowadzący pacjenta na podstawie uwag przekazanych przez chirurga – ortopedę wykonującego operację. Moment rozpoczęcia jest zależny od ogólnej kondycji osoby, wieku, użytego implantu i dotychczasowego trybu życia pacjenta. Dąży się do tego, aby możliwie skrócić okres pomiędzy operacją a rozpoczęciem rehabilitacji. Wiele osób pierwsze zabiegi rehabilitacyjne przechodzi już w dzień po zabiegu operacyjnym. Początkowo wprowadza się ćwiczenia oddechowe i elementy gimnastyki, takie jak napinanie mięśni, ewentualnie proste ćwiczenia ruchowe. Służy to zminimalizowaniu ryzyka powstania przykrych konsekwencji długotrwałego unieruchomienia kończyny.

W przypadku pacjentów w dobrej kondycji ogólnej i silnej woli zdarzają się sytuacje, w których osoba – nawet będąca w podeszłym wieku – staje na nogi już w dzień po operacji. Oczywiście nie należy się tutaj spodziewać swobody ruchów czy ich pewności, ale sam fakt „stanięcia na nogi” dla osoby będącej po poważnym zabiegu operacyjnym jest bardzo podbudowujący psychicznie.

Kolejnym krokiem w rehabilitacji jest nauka chodzenia, którą przeprowadza się przy pomocy urządzenia przypominającego balkonik oraz kul ortopedycznych (łokciowych). Etap ten najczęściej przypada na 3-4 dobę po zabiegu operacyjnym. W tym miejscu ważna uwaga: na tym etapie chora kończyna jest całkowicie odciążona. Na możliwość pełnego obciążenia kończyny po zabiegu endoprotezoplastyki przychodzi czas w 12-16 tygodniu po operacji.

Rehabilitacja w domu

Przed wypisem ze szpitala ortopeda kontroluje ponownie stan zdrowia pacjenta i decyduje o sposobie rehabilitacji ruchowej w domu pacjenta. Najczęściej rehabilitant dojeżdża do pacjenta i wykonuje zabiegi rehabilitacyjne w jego domu. Polegają one głównie na zwiększaniu sprawności ruchowej pacjenta, i pomaganiu mu w przystosowaniu się do nowej rzeczywistości, jaką jest życie z wszczepionym implantem. Proces rehabilitacji trwa kilka miesięcy, w tym czasie pacjent odbywa wizyty kontrolne u ortopedy, w trakcie których lekarz sprawdza postępy pacjenta, stopień ruchomości kończyn i decyduje o ewentualnych dodatkowych sesjach rehabilitacyjnych.

Powrót do aktywności fizycznej po endoprotezie biodra

Elementem rehabilitacji lub jej rozwinięciem mogą być treningi siłowe ukierunkowane na poprawę sprawności ruchowej i siłowej pacjenta. W tym celu pacjent powinien udać się do doświadczonego trenera personalnego / fizjoterapeuty, tak by trening siłowy po zabiegu endoprotetycznym był bezpieczny i odpowiednio zeskalowany do możliwości fizycznych pacjenta. Jednym z miejsc w których osoby po endoprotezie mogą liczyć na fachową pomoc jest studio treningu personalnego LIFT w Katowicach, prowadzone przez trenerów z doświadczeniem w pracy z osobami po zabiegach ortopedycznych i w treningu osób starszych.