W dniu dzisiejszym Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca otwarły Kostkowicach (województwo Śląskie) centrum badawczo-rozwojowe, w którym prowadzone będą badania nad nowoczesnymi metodami i technologiami leczenia chorób sercowo-naczyniowych. W powstaniu centrum wydatny wkład miała dotacja pozyskana z programu „Innowacyjna Gospodarka” Unii Europejskiej, w ramach której pokryto połowę z opiewającego na 36 milionów złotych kosztu inwestycji.

Patenty medyczne z Podbeskidzia?

W założeniach, prowadzone w nowo powstałym Centrum, zlokalizowanym na terenie powiatu cieszyńskiego, badania będą miały na celu wytworzenie nowych urządzeń i implantów, opracowania nowych metod miejscowego podawania leków do leczenia miażdżycy czy też regeneracji serca i układu naczyniowego po przebytym zawale. Dodatkowo, naukowcy będą pracowali nad opracowaniem metod naprawy i implementacji zastawek serca metodą przezskórną. W placówce zlokalizowano bank tkanek i niezależne laboratorium hodowli komórkowych.

Według naukowców zajmujących się kardiologią interwencyjną szybki postęp technologii medycznych wymaga prowadzenia badań naukowych i klinicznych oraz nieustannego szkolenia kadry medycznej.